Máy Chủ : Sro Kiếm Hiệp Map 120

Thời gian Test: 19h 06/06/2022

Thời gian Open: 13h 11/06/2022

IP Server: 103.200.23.87 | Port : 15779

Trạng Thái Hoạt Động Server - AlphaTest: Đã Đóng
- OpenBeta: Đã Mở
- hàng đặt biệt: Đã Mở
- Nhận cuộn hỗ trợ Exp: Đã Mở
- Vé Tăng Kinh Nghiệm , Xóa X2hh: Chưa Mở (mở khi xong top)
- Asia vào PT EU: Chưa Mở (mở khi xong top)
- Reset Time: Chưa Mở (mở khi xong top)
- Boss hệ Thống Bos: Chưa Mở (mở khi xong top)
- Nâng Exp Khi Xong Top Từ x30 > x40: Chưa Nâng (Nâng khi xong top)
- Job Danh dự, Top Job: Chưa Mở (mở khi xong top 1 tuần)
- Update: Chưa Mở (Chưa Dự Kiến)